Obezita

Obezita (předstupeň obezity - nadváha) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva člověka, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Podle kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO) je definována indexem tělesné hmotnosti vyšším než 30. Hodnota BMI 25 - 30 je označována jako nadváha. Body mass index si vypočtete takto: BMI = kg/m2

Obezita se stává vážným zdravotním, celosvětově rozšířeným problémem. V USA je přes 60% populace starší 20 let obézní. V ČR je aktuální stav o něco lepší, přesto průzkumy způsobu stravování nejsou příznivé. Obezita je chronickým onemocněním, které již dávno není jen problémem estetickým, ale především zdravotním! Se stoupající tělesnou hmotností jsou spojená závažná zdravotní rizika jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, srdečně - cévní onemocnění – infarkt myokardu a cévní mozková příhoda, křečové žíly, problémy s dýcháním, neplodnost, poruchy potence, kožní problémy, onemocnění kloubů a páteře, nádorová onemocnění. Obézní lidé mají kromě zdravotních problémů i problémy psychické. Vyskytují se u nich deprese, snížená sebedůvěra, zakomplexovanost apod.

Výrazný pozitivní efekt na zdravotní stav pacienta má již pokles tělesné hmotnosti o 5 – 10%. Pokles hmotnosti o 10% vede k poklesu všech metabolických komplikací až o 40%. Dlouhodobé snížení tělesné hmotnosti snižuje riziko rozvoje srdečně-cévních onemocnění, bolestivosti kloubů, předčasného úmrtí, nádorových onemocnění či vzniku vysokého tlaku a cukrovky.

Není proto důležité s tím hned začít něco dělat?!

NutriKa

Bc. Michaela Karafiátová
Hoblíkova 491/2, Nový Jičín
Tel.: 737 462 704
E-mail: info@nutrika.cz