Zvýšený cholesterol

Zvýšený cholesterol (hypercholesterolemie) je velmi často spojen s obezitou. Abnormální hodnoty krevních tuků souhrnně označované jako dyslipidemie jsou velmi častým metabolickým onemocněním. Jejich hlavní význam spočívá v tom, že významně zvyšují riziko cévních onemocnění působených aterosklerózou, jakými jsou například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda.

V krevním oběhu putuje cholesterol buď z periferních tkání do jater ( tzv.dobrý - HDL cholesterol), kde podléhá zpracování, nebo naopak z jater do periferních tkání ( tzv. špatný – LDL cholesterol). Ideální je tedy zvýšená hladina HDL a nižší hladina LDL cholesterolu. Molekuly LDL se totiž zabudovávají do vašich cév a působí jejich kornatění (aterosklerózu).

Hladina celkového cholesterolu a jeho frakcí je výrazně ovlivněna dědičností . Přesto je možné, v případě, že je ve Vaši rodině zaznamenáno zvýšené riziko, docílit zásadní změny úpravou složení stravy a zvýšením pohybové aktivity. To může příznivě ovlivnit hladinu krevních tuků, vést k normalizaci jejich hladin a tak odvrátit nezbytnost užívání léků.

NutriKa

Bc. Michaela Karafiátová
Hoblíkova 491/2, Nový Jičín
Tel.: 737 462 704
E-mail: info@nutrika.cz